Ditz Polar Bear Hug

$46.00

Soft White plush Bear Hug.

Dimensions:

Small 18" L

Medium 26"L

Ditz Polar Bear Hug Ditz Polar Bear Hug
$46.00
Ditz Polar Bear Hug
$46.00